Prague Express – Storno podmínkyPodmínky stornování objednávky

Za objednanou dopravu se považuje taková zakázka, na níž je dopravcem vystavena objednávka, kterou objednatel potvrdí svým podpisem (příp. i razítkem). Zrušení objednané dopravy v termínu dřívějším než 7 dní před okamžikem zahájení dopravy podléhá pouze manipulačnímu poplatku ve fixní výši 1000,-Kč + DPH = 1210,-Kč.

V případě zrušení objednané dopravy v pozdějším termínu - podléha zrušení storno poplatku v závislosti na okamžiku doručení žádosti o zrušení dopravci (postačí e-mailovou zprávou s doručenkou), a to takto:

  1. 7 dní až 72 hod před zahájením dopravy: 20 %
  2. 72 hodin až 24 hodin před zahájením dopravy: 60 %
  3. méně než 24 hod před zahájením dopravy: 100 %