Prague Express – Výlety – Český KrumlovČeský Krumlov

Český Krumlov

Procházka centrem tohoto jihočeského města je krásným zážitkem. A nejen to je důvod uspořádat výlet do města, které je od roku 1992 zařazeno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Gotické a renesanční domy, velká renesanční radnice na svažujícím se náměstí, na které navazují úzké a křivolaké uličky, důstojné kláštery a kostely se do současnosti zachovaly bez rušivých přestaveb a ve svém úhrnu představují skvost světového významu. Středu města vévodí svou polohou a velikostí chrám sv. Víta, cenná stavba české gotiky. Původní hrad založili před polovinou 13. století páni z Krumlova. Později vystavěl Petr z Rožmberka nový, tzv. Horní hrad. Během čtyřicetileté vlády Viléma z Rožmberka (+ 1592) probíhají dalekosáhlé stavební úpravy a podle plánů Baltazare Maggiho jsou novými stavbami oba hrady propojeny. Zámecké interiéry ještě doznaly v dalších dvou staletích řadu změn, ale krásné renesanční pokoje Viléma z Rožmberka ponechali další majitelé Krumlova v původním stavu. V době baroka obohatily celý areál nově přistavěné budovy, například mincovna a zámecké divadlo.

zpět


NON-STOP LINKA
776 618 305