Prague Express – Výlety – KarlštejnKarlštejn

Karlštejn

Více než 50% občanů naší republiky již bylo na výletě na Karlštejně, někteří i vícekrát. I Vy můžete jet na zajímavý a příjemný výlet na náš nejznámější hrad. Gotický hrad založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Hradní opevnění mělo ve své době odolat jakýmkoli útokům a to se skutečně potvrdilo v roce 1422, kdy Karlštejn marně obléhali Pražané. Na konci 16. století počínal postupný úpadek Karlštejna. Roku 1619 byly odvezeny korunovační klenoty i s archivem do Prahy, v roce 1620 posádka vydala hrad vojsku Ferdinanda II. bez boje a roku 1648 dobyli hrad Švédové. Třebaže chátrání hradu pokračovalo, uvědomovali si nejen čeští vlastenci, ale i majitelé hradu - habsburští panovníci - historický význam Karlštejna. Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, na konci 16. století z příkazu císaře Rudolfa II. byly opraveny poškozené hradní budovy renesančně. Císař František II. i jeho syn Ferdinand nechali opravit nejvíce postižené části. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled.

zpět


NON-STOP LINKA
776 618 305