Prague Express – Výlety – KonopištěKonopiště

Konopiště

Existuje mnoho zajímavých míst, kam stojí za to jet na výlet, k nim patří i zámek Konopiště. Předchůdcem dnešního zámku byl ve 14. století hrad pánů z Benešova, přestavěný za Šternberků pozdně goticky a na počátku 17. století pozdně renesančně. V první polovině 18. století došlo za panství rodu Vrtbů k rozsáhlým barokním úpravám zámecké budovy, a to zvláště v jižní části zámku. V roce 1887 se stal majitelem Konopiště následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este, který nechal provést na zámku v letech 1889-1894 rozsáhlé restaurační práce, spojené s přestavbami do forem gotiky. Stavební plány vypracoval český architekt J. Mocker, který se také podílel s J. Schmoranzem na návrzích úprav interiérů, obohacených poté arcivévodou Ferdinandem kvalitním mobiliářem. Na ploše barokní zahrady zámku byla vybudována Růžová zahrada se skleníky.

zpět


NON-STOP LINKA
776 618 305