Prague Express – Výlety – Kutná horaKutná hora

Kutná hora

Máme pro Vás připravený i výlet do Kutné Hory, jejíž historie je nerozlučně spojena s dolováním stříbrných rud. Bývalé královské horní město Kutná Hora se nachází ve středu Čech, přibližně 70 km jihovýchodně od Prahy. Největší chloubou města je bezesporu chrám sv. Barbory - klenot gotické architektury. Základy k němu byly položeny kolem roku 1380. Na jeho kráse se v průběhu téměř pěti století podíleli významní architekti, např. Jan Parléř, mistr Hanuš, Matyáš Rejsek či Benedikt Rejt. Dnešní typické stanové střechy pocházejí z let 1884 - 1905. S chrámem sousedí mohutná budova raně barokní jezuitské koleje lemované 13 barokními sousošími. Mezi další pozoruhodné stavby patří budova Hrádku, v jehož prostorách sídlí muzeum stříbra. Součástí expozice je prohlídka jednoho z historických středověkých dolů. Další zajímavou stavbou je Vlašský dvůr, kdysi centrální mincovna českého státu a královské sídlo. Dnes si zde můžeme prohlédnout tzv. šmitny, arkádový ochoz, kapli sv. Václava a Ladislava s arkýřovým presbytářem či pozdně gotický trojkřídlý oltář. Při průjezdu městem nás upoutá monumentální barokní stavba Voršilského kláštera. Neopomenutelné je i historické jádro města s množstvím historických objektů menšího rozsahu, jako např. morový sloup, Kamenný dům, gotická Kamenná kašna, arciděkanský kostel sv. Jakuba či barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Znamenité architektonické památky nabízí městská část Sedlec, kde je možné navštívit rozsáhlý areál cisterciáckého kláštera s monumentální katedrálou Nanebevzetí Panny Marie vystavěnou v gotickém stylu. Opodál se nachází kostelík Všech svatých s proslulou a pro turisty velice atraktivní Kostnicí.

zpět


NON-STOP LINKA
776 618 305