Prague Express – Výlety – TerezínTerezín

Terezín

Barokní vojenská pevnost jako součást mohutného komplexu opevnění, pojmenovaná na počest císařovny Marie Terezie. Téměř od začátku existence používána jako věznice, nechvalně proslulá zejména jako věznice pražského gestapa od r. 1940. V r. 1947 zřízen Památník Terezín. Národní kulturní památka Terezín, je místo, které připomíná smutné a těžké období v historii naší země. Při výletech toto místo nesmíme zapomenout navštívit. Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Československa. V České republice je jedinou institucí svého druhu. Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí.

zpět


NON-STOP LINKA
776 618 305